Chính sách cho vay tại Lendbox

Chuyên nghiệp - an toàn - tin cậy

 

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

1. Ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên ứng dụng Lendbox, bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này của chúng tôi. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cho Lendbox nghĩa là bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, qua đó, cho phép Lendbox cùng các đối tác (cá nhân hay tổ chức) sử dụng các thông tin đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của họ và/hoặc của Lendbox, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư bưu điện...). Các đối tác của Lendbox có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cho vay, tài chính, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử... do Lendbox chỉ định trong từng thời kỳ.

2. Bằng việc truy cập ứng dụng, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Lendbox và/hoặc các đối tác của Lendbox theo các quy định của Lendbox; các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Lendbox có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của ứng dụng, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng ứng dụng này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật ứng dụng. Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua ứng dụng sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.

4. Lendbox cung cấp dịch vụ tư vấn cho các sản phẩm tài chính cho các khách hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy Lendbox không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác.

5. Khi bạn điền vào biểu mẫu và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua ứng dụng Lendbox, bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và Lendbox, đối tác của Lendbox. Theo đó, Lendbox và các đối tác có thể gửi thông tin của bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Và bạn cũng chấp thuận để Lendbox và các đối tác có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp qua hệ thống kinh doanh của Lendbox. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ Lendbox, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của Lendbox để nêu ra yêu cầu của mình, hoặc thực hiện theo chỉ dẫn ở trong liên kết này trong trường hợp bạn muốn chấm dứt nhận thư điện tử tin tức (newsletter) từ chúng tôi.

6. Sau khi khoản vay của Khách Hàng được chấp nhận và nhận giải ngân từ Nhà đầu tư của Lendbox, Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị khoản vay khi đến hạn. Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán nợ, Lendbox và/hoặc đối tác cho vay Lendbox hoàn toàn có quyền gửi thông báo về gia đình, cơ quan quản lý địa phương của Khách Hàng hoặc đưa Khách Hàng ra truy tố trước pháp luật.

7. Khi bạn gửi và lưu thông tin của mình trên hệ thống Lendbox, bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho bạn về các công việc liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Lendbox, bạn đã cam kết rằng tất cả các thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Lendbox không đảm bảo rằng ứng dụng và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do Lendbox cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của ứng dụng này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên ứng dụng này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng như “tại thời điểm” truy cập ứng dụng của Khách Hàng mà không có bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên ứng dụng này.

PHẦN 2: QUAN HỆ CỦA LENDBOX VỚI CÁC BÊN

2.1. Vai trò của Lendbox

  • a. Thông qua ứng dụng trên hệ điều hành Androi và iOS, Lendbox cung cấp dịch vụ trung gian kết nối, giới thiệu những người có nhu cầu vay tiền (NGƯỜI VAY) và Nhà Đầu Tư với các khoản tiền nhỏ trong thời gian ngắn hạn.
  • b. Lendbox sẽ sàng lọc, kiểm tra tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ của NGƯỜI VAY dựa trên nhiều chỉ số và trên căn cứ đó để giới thiệu NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ.
  • c. Đơn vị tiền tệ cho vay là tiền VNĐ.

2.2. Vai trò của NHÀ ĐẦU TƯ

Thông qua Lendbox, NHÀ ĐẦU TƯ là các cá nhân, tổ chức sẽ quyết định cho NGƯỜI VAY vay một khoản tiền nhất định từ 1 triệu đến 100 triệu theo hình thức tín chấp. NHÀ ĐẦU TƯ sẽ hưởng lãi suất khoản vay tối thiểu ở mức 18%/năm theo thỏa thuận tại từng thời điểm.

2.3. Vai trò của NGƯỜI VAY

NGƯỜI VAY gửi yêu cầu vay và đăng ký khoản vay, dựa vào yêu của NGƯỜI VAY, Lendbox sẽ đánh giá tín nhiệm và giới thiệu NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ. Hình thức thế chấp: Tín chấp danh dự, thông tin cá nhân (thông tin mạng xã hội, thông tin bạn bè, gia đình, nhân thân……)

PHẦN 3: THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN VAY

Mỗi khoản vay có giá trị từ 1 triệu- 100 triệu VNĐ. Vay trong thời gian từ 7 ngày đến 12 tháng.

Lãi suất được tự do thỏa thuận giữa Khách hàng và Nhà đầu tư tuy nhiên không vượt quá 20%/năm Phí Lendbox vận hành kết nối khoản vay tùy thuộc vào gói vay của NGƯỜI VAY.

Lãi suất và phí kết nối khoản vay có thể thay đổi theo từng thời điểm. Lendbox sẽ thông báo trước 07 ngày trước khi áp dụng lên Website.

Bồi thường chậm trả = 50,000 VND + 1% x (số tiền Khách Hàng đã đăng ký vay) x (số ngày quá hạn). Tổng số tiền bồi thường chậm trả tối đa = 50% x Số tiền Khách Hàng đã đăng ký vay.

Trong trường hợp NGƯỜI VAY không trả nợ, trốn nợ, bùng nợ. Lendbox và NHÀ ĐẦU TƯ được quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thu hồi nợ bao gồm: công bố thông tin, bán nợ cho bên thứ ba v.v…

PHẦN 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và trách nhiệm của Lendbox

Giải thích rõ ràng lãi và phí kết nối cho NGƯỜI VAY

Hướng dẫn NGƯỜI VAY cách giao dịch và trả nợ đúng quy trình

KHÔNG yêu cầu NGƯỜI VAY trả thêm bất kỳ loại phí nào ngoài 3 loại phí được quy định sau:

Phí tư vấn, Phí thẩm định, Phí vận hành dịch vụ.

Lendbox có quyền yêu cầu NGƯỜI VAY cung cấp các thông tin cần thiết để phục vụ duyệt khoản vay.

Trường hợp NGƯỜI VAY không trả nợ đúng hạn, Lendbox có quyền sử dụng thông tin của NGƯỜI VAY để cung cấp cho NHÀ ĐẦU TƯ và để yêu cầu thanh toán khoản vay như: công bố thông tin cá nhân, hình ảnh, video của NGƯỜI VAY trên các phương tiện xã hội, liên lạc với bạn bè, người thân của NGƯỜI VAY để yêu cầu thanh toán khoản vay. Nếu NGƯỜI VAY vẫn không thanh toán khoản vay, Lendbox và NHÀ ĐẦU TƯ sẽ bán nợ cho tổ chức thứ 3 hoặc kiện NGƯỜI VAY ra Tòa án dân sự theo quy định Pháp luật của Việt Nam

Bất cứ lúc nào, Lendbox cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho NGƯỜI VAY

2. Quyền và trách nhiệm của NGƯỜI VAY

Cung cấp thông tin rõ ràng chính xác cho Lendbox và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đó.

Nếu NGƯỜI VAY cung cấp sai lệch thông tin nhằm chiếm đoạt khoản vay, Lendbox và NHÀ ĐẦU TƯ sẽ kiện NGƯỜI VAY về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đọc kỹ bản thỏa thuận này trước khi quyết định sử dụng dịch vụ của Lendbox

Đồng ý cho Lendbox được sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh, video của NGƯỜI VAY để yêu cầu thanh toán khoản vay nếu NGƯỜI VAY vi phạm chính sách của Lendbox như chậm chễ, không trả nợ,….

Đồng ý chịu mọi hình phạt, mọi biện pháp thu hồi khoản vay của Lendbox nếu NGƯỜI VAY không hoàn thành trách nhiệm cam kết với Lendbox và NHÀ ĐẦU TƯ.

Cam kết bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền và tuân thủ mọi quy định trong bản thỏa thuận này của Lendbox

Khi sử dụng Lendbox, NGƯỜI VAY sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với khoản vay của mình. Có thể NGƯỜI VAY phải bồi thường cho Lendbox và NHÀ ĐẦU TƯ nếu NGƯỜI VAY vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hoặc NGƯỜI VAY gây tổn thất, thiệt hại cho Lendbox.