Chính sách người giới thiệu

Chuyên nghiệp - an toàn - tin cậy

 

Người giới thiệu : sẽ nhận được hoa hồng từ việc giới thiệu Người vay cho Nhà Đầu Tư thông qua Lendbox

  • Người giới thiệu được giới thiệu không giới hạn số lượng người vay.
  • Áp dụng cho tất cả các khoản vay trên Lendbox
  • Số tiền người giới thiệu thành công nhận được bằng 1% giá trị số tiền người được giới thiệu vay nhận giải ngân (được chi trả theo 02 đợt: khi người được giới thiệu vay thành công và khi tất toán)
  • Tiền hoa hồng được rút khi tổng tiền giới thiếu từ 100.000VNĐ trở lên

Lưu ý: Trường hợp có tranh chấp xảy ra, Lendbox sẽ xem xét toàn bộ những hồ sơ vay mà Người giới thiệu đã giới thiệu trên hệ thống dựa theo những “Mã giới thiệu” cùng với trạng thái khoản vay của Người vay để đối soát số liệu khi có sai lệch. Lendbox luôn đảm bảo quyền lợi cho tất cả những nhóm đối tượng tham gia vào hệ thống. Mọi quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Lendbox. Chính sách hoa hồng được điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn, quý khách hàng chú ý cập nhật thông tin.