Tin tức thị trường vay

Kinh tế tài chính 24/7

 

Ngành dịch vụ tài chính và 'văn hóa AI'

2 tuần trước

Trong một số ngành công nghiệp cũng như dịch vụ bao gồm cả tài chính, các mô hình kinh doanh mới mang tính đột phá đang xuất hiện, nhưng nhiều mô hình kinh doanh dẫn đầu có một điểm chung - áp dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo). Và mặc dù việc áp dụng thành công những công nghệ mới nhất là vô cùng quan trọng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Yếu tố quan trọng là phải có hiểu biết tổng thể, bắt đầu từ bên trong tổ chức, cũng như biến sự hiểu biết này trở thành một phần văn hóa của doanh nghiệp - tạo ra một nền văn hóa AI.

Những cân nhắc khi xây dựng ‘văn hóa AI’ trong ngành dịch vụ tài chính

Việc triển khai AI trong doanh nghiệp đòi hỏi phải có chiến lược rõ ràng, tính linh hoạt của tổ chức, môi trường dựa trên dữ liệu và các hình thức hợp tác giữa các bộ phận. Văn hóa AI không chỉ xoay quanh dữ liệu hay công nghệ, mà nó bắt đầu từ cách điều hành cũng như lãnh đạo - và điều quan trọng là phải vận hành đúng cách, nếu không việc đầu tư vào AI sẽ không có được thành công

Giải quyết vấn đề kinh doanh dịch vụ tài chính bằng dữ liệu

Đảm bảo rằng mọi quyết định kinh doanh đều bắt đầu và kết thúc bằng một thứ: dữ liệu. Đầu tiên, tính toàn vẹn của dữ liệu là điều tối quan trọng đối với AI vì nó nuôi dưỡng và kết nối các loại dữ liệu khác nhau để cung cấp một cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp của bạn. Thứ hai, cho phép mọi nhóm trong công ty truy cập vào dữ liệu đó là rất quan trọng khi xây dựng nền tảng của văn hóa AI.

  • Đảm bảo rằng bạn có dữ liệu tốt nhất và đầy đủ nhất để làm cho các mô hình AI trở nên phù hợp, chính xác và hữu ích.
  • Phá vỡ các kho chứa dữ liệu bị phân mảnh thông qua cộng tác và tin cậy.
  • Thúc đẩy một nền văn hóa nơi dữ liệu được chia sẻ công khai giữa các phòng ban, giúp thúc đẩy việc ra quyết định ở quy mô và tốc độ chưa từng có - đây là điều thực sự biến đổi một tổ chức.

Có thể ví dụ nếu bạn là giám đốc tài chính, hãy cộng tác chặt chẽ với các đồng nghiệp của mình cũng như các nhóm khác, bao gồm tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng, để đưa ra các quyết định chắc chắn và sáng suốt. Đảm bảo rằng lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra từ các hệ thống khác nhau mà chúng sử dụng đều mở và có thể truy cập được. 

Tuy nhiên, nếu tất cả các bạn đang sử dụng công nghệ cũ như hệ thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp đã lỗi thời, thì dữ liệu sẽ không cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh hoặc thông tin chi tiết toàn diện vì các hệ thống không giao tiếp với nhau. 

Trao đổi thông tin giữa các nhóm 

Chia sẻ dữ liệu toàn diện là một phần của thử thách khi muốn tạo ra ‘văn hóa AI’, nhưng nó không bao giờ nên là giao dịch hoặc trao đổi một lần mà phải được duy trì một cách liên tục. Khuyến khích sự cộng tác liên tục giữa tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp để đảm bảo rằng tất cả nhân sự đều được tham gia và là một phần của việc triển khai. Điều này cho phép chia sẻ những ý tưởng mới, các phương pháp hay nhất và giải quyết vấn đề sáng tạo, cũng như các cách suy nghĩ và làm việc khác nhau. Để thúc đẩy mức độ hòa nhập này, hãy đảm bảo rằng:

  • Tất cả nhân viên cảm thấy được trao quyền để đặt câu hỏi và tích cực tham gia vào các cuộc trò chuyện xung quanh những gì AI đang làm cho họ, nhóm của họ và toàn bộ công ty.
  • Cung cấp cho mọi người không gian, tài nguyên, bảo mật và hỗ trợ họ cần để cải thiện những gì họ làm với AI. Hỗ trợ là cốt lõi của mọi thứ doanh nghiệp làm vì nó là nền tảng để trao quyền.
  • Làm việc theo nhóm giữa các chức năng là một phần của văn hóa công ty bằng cách khuyến khích, hỗ trợ và thậm chí khen thưởng những sáng kiến ​​này.

Khi một tổ chức bị chia tách thành nhiều đơn vị khác nhau thì các hoạt động, quy trình và nhóm của nó cũng vậy. Đây là một trở ngại lớn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn hơn có nhân viên rải rác trên toàn cầu. Vai trò của các nhà lãnh đạo đã trải qua một sự thay đổi lớn trong những năm gần đây để thúc đẩy tăng trưởng thông qua các phân tích kịp thời và có tác động. 

>> Ngân hàng mở và tương lai của ngành dịch vụ tài chính
>> Covid-19 khiến người tiêu dùng tìm tới dịch vụ vay tiền online nhiều hơn